2014


„Hip-Hop Osijek” Izložba Radova/Art Exhibit

05.09.

Gradska i sveučilišna Knjižnica Osijek GISKO


MC RIMA & SMOKE MARDELJANO + Kandžija & Toxara KONCERT/CONCERT

10.-11.09.

EPIC – Alternativni klub Osijek


Back To College

26.10.

Stari Poljoprivredni fakultet Osijek


Slavonian Styles

08.11.

Caffe bar „Vigor“, Dakovo


The Message Croatia Vol. 2.

22.-23.11.

Barcelona Pub Osijek


Tougher Than Leather

22.11.

Kožara, Osijek


The Message Croatia Jam Vol. 3

27.12.

Exit, Osijek